Kratak pregled koristi od proizvoda

Prednosti originalnih Miele kesa za usisivače
Prednosti proizvoda

AirClean sistem filtera

Exclusiv bei Miele
Bar možete lako da dišete
Sistem filtriranja Miele AirClean se sastoji od originalne Miele kese za prašinu, filtera za zaštitu motora i izduvnog filtera AirClean i obezbeđuje maksimalnu higijenu. Količina fine prašine u vazduhu prostorije je značajno smanjena: sadejstvo svih komponenata garantuje filtriranje preko 99,9% fine prašine. brIspušteni vazduh je zapravo čistiji od normalnog vazduha u prostoriji zahvaljujući HEPA filteru AirClean.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda