Kratak pregled koristi od proizvoda

Koristi od Miele deterdženata
Prednosti proizvoda

Pažljiv tretman staklenih čaša

Blistavi sjaj
Sa jedinstvenom kombinacijom inteligentnih funkcija uređaja i Miele deterdženata, Miele je specijalista za blag tretman čaša.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda