Praktične verzije

XL kombinovana parna rerna
Idealno za ugradnju uređaja u ugradni prostor od 45 cm visine i 60 cm širine sa gourmet fiokom visine 14 cm ili fioke sa vakuumskim zaptivanjem u ugradni prostor dimenzija 60 cm x 60 cm.
XXL kombinovana parna rerna
Ovaj uređaj dimenzije XXL može da se smesti u standardan ugradni prostor za rernu dimenzije 60 x 60 cm. Može da se kombinuje sa fiokom visine 29 cm i da savršeno popuni ugradni prostor visine 88 cm.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda