Prilagođavanje po zahtevu

Prilagođen dimnjak
Na vaš zahtev Miele će aspirator prilagoditi prostoru vaše kuhinje. To može biti npr. produženje ili skraćenje dimnjaka radi prilagođavanja visini plafona. Miele takođe može da prilagodi dimnjak radi postavljanja ispod kosog krova.
Prilagođena kupola aspiratora
Miele može da prilagodi kupole aspiratora vašim zahtevima. Da li u vašem kuhinjskom prostoru ima nekoliko uređaja Miele CombiSet koji bi se svi mogli pokriti širim aspiratorom? Nema problema – Miele može da isporuči aspiratore širine do 240 cm. 
Naprašena površina u širokoj RAL paleti boja
Kuhinje nisu samo različito konstruisane, već su i različitih boja. Uz Miele možete odabrati i boju svog aspiratora. Prvoklasna praškasta obloga u RAL paleti boja ne samo da pruža širok spektar od 213 različitih boja, već se vrlo lako održava i nije podložna grebanju.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda