Savršeni položaj za svaku radnu situaciju

DA 6890 Levantar
U pogledu izgleda i funkcionalnosti, ovaj uređaj je prava atrakcija među aspiratorima i može se ugraditi u svaku kuhinju. Nežnim dodirom dugmeta downdraft odvod se podiže i aktivira. Isparenja od kuvanja i mirisi se odmah uklanjaju sa posuda za kuvanje. Kada aspirator nije više potreban, on nestaje u radnoj površini nežnim dodirom dugmeta.
DA 420 V-6 / DA 424 V-6 „Varia”
U pogledu izgleda i funkcionalnosti, ovaj uređaj je vrhunac među aspiratorima i može da se ugradi u svaku kuhinju. Nežnim dodirom dugmeta downdraft odvod se podiže i aktivira. Isparenja od kuvanja i mirisi se odmah uklanjaju sa posuda za kuvanje. Ako aspirator nije više potreban, on nestaje u radnoj površini nežnim dodirom dugmeta.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda