Smanjena vlažnost štiti vas i vaš dom

Najveći deo se bezbedno doprema do fioke za kondenzat u obliku kondenzata. Zato sve Miele mašine za sušenje veša dostižu najveću efikasnost kondenzacije klase A i kondenzuju vlažnost sa oko 50 % većom efikasnošću nego što ovi propisi zahtevaju. Što je ocena efikasnosti kondenzacije viša, manje vlage se ispušta u spoljnu sredinu. Ovu klasifikaciju možete pronaći pored poznate informacije o energetskoj efikasnosti u levom donjem uglu EU nalepnice o energiji na vašem Miele uređaju.
Posebno nepropusno za odličnu životnu sredinu
Tokom procesa sušenja, Miele mašine za sušenje veša kondenzuju vlažnost s odeće tako efikasno da samo mala količina vlažnosti izlazi u atmosferu. Što su nivoi vlage niži u životnim i pomoćnim prostorijama, manji je rizik od formiranja buđi na plafonima i zidovima. To vam omogućava da ugradite mašine za sušenje veša čak i u prostorijama bez prozora ili u kućama s malom potrošnjom energije.
Miele prevazilazi
efikasnost kondenzacije klase A
Miele mašine za sušenje veša kondenzuju vlažnost sa veša sa oko 50 % * većom efikasnošću nego što zahtevaju propisi efikasnosti A klase. Ovo se izračunava poređenjem nivoa vlažnosti veša pre procesa sušenja s onim što će se kasnije nakupiti u fioci za kondenzat.
Sledeća lista objašnjava glavne razlike za ciklus sušenja sa punjenjem od 8 kg:
Kval. sistem zaptivanja vrata spreč. gubitak vlaž.
Izvanredan sistem zaptivanja vrata Miele mašina za sušenje veša je važan faktor kvaliteta i razlog njihovog konstantnog visokog nivoa efikasnosti. Specijalni zaptivni prsten vrata bubnja s Kevlar® vlaknima garantuje optimalnu nepropusnost. Vlaga ne može da prođe kroz vrata i ostaje u mašini.
Optimalna efikasnost u najkraćem mogućem vremenu
Miele tehnologija sušenja veša na prvo mesto stavlja lakoću korišćenja. Zato Miele mašine za sušenje veša pružaju najbolje moguće rezultate u najraćem vremenskom roku. Međutim, na taj način, 50 %* manje vlage se ispušta u vazduh prostorije nego što je potrebno za efikasnost kondenzacije klase A.
testirano u Miele laboratorijama Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda