Odgovarajuća veličina za svaku kuhinju

Klasična
Širine 288 mm
Široko
Širine 380 mm
Ekstraširoka
Širine 576 mm
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda