Velika posuda za vodu

Olakšano rukovanje 
Zbog velike dužine kuvanja, određena jela zahtevaju veliku količinu pare. Zahvaljujući velikom kapacitetu od 1,5 litra, čak su i duži procesi kuvanja mogući bez prekida.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda