Funkcija automatskog održavanja toplote hrane 

Automatski održava hranu toplom 
Po isteku vremena kuvanja, hrana se automatski održava toplom do 15 minuta bez gubitka kvaliteta. Tako da nije važno ako kasnite nekoliko minuta. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda