Miele Gen 7000 Oven Taste Control

TASTECONTROL

Prekuvana i prepečena namirnica je stvar prošlosti. Na kraju ciklusa pečenja vrata rerne se automatski otvaraju i brzo se hladi kabinet rerne. Preostala temperatura se može podesitit tako da hrana ostaje topla ili da se meso odmara u rerni.