Kratak pregled koristi od proizvoda - Dodatna oprema za aspiratore

Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda

Ono što bi vredelo da znate o dodatnoj opremi za aspiratore

Dodatna oprema za aspiratore

Filteri mirisa za sprečavanje neprijatnih mirisa

Recirkulacioni aspiratori povlače isparenja unutra i filtriraju masnoće i čestice neprijatnih mirisa. Pošto se očišćen vazduh usmerava nazad u prostoriju, filter sa ugljem je potreban da bi se sprečili neprijatni mirisi u kuhinji.

Pronađi više podataka o "Dodatna oprema za aspiratore"

Proizvodi za čišćenje