Dodatna oprema za aspiratore

Kratak pregled koristi od proizvoda - Dodatna oprema za aspiratore

Karakteristike

Filter za mirise sa aktivnim ugljem

Kuhinja bez neprijatnih mirisa

Efikasno kod apsorpcije mirisa: u režimu recirkulacije mirisi se u potpunosti apsorbuju i neutrališu.

Pronađi više podataka o "Filter za mirise sa aktivnim ugljem"

Pogodnost

Optimalna interakcija uređaja i dodatne opreme

Za savršene rezultate

Originalna Miele dodatna oprema posebno je razvijena za Miele kuh. uređaje da bi se zagarantovali savršeni rezult.

Pronađi više podataka o "Optimalna interakcija uređaja i dodatne opreme"

Proizvodi za čišćenje