Dodatna oprema za aspiratore

Kratak pregled koristi od proizvoda - Dodatna oprema za aspiratore

Istaknuto

Filter za mirise sa aktivnim ugljem

Kuhinja bez neprijatnih mirisa

Efikasno kod apsorpcije mirisa: u režimu recirkulacije mirisi se u potpunosti apsorbuju i neutrališu.

Pronađi više podataka o "Filter za mirise sa aktivnim ugljem"

  Karakteristike

  Filter za mirise sa aktivnim ugljem

  Kuhinja bez neprijatnih mirisa

  Efikasno kod apsorpcije mirisa: u režimu recirkulacije mirisi se u potpunosti apsorbuju i neutrališu.

  Pronađi više podataka o "Filter za mirise sa aktivnim ugljem"

  Pogodnost

  Optimalna interakcija uređaja i dodatne opreme

  Za savršene rezultate

  Originalna Miele dodatna oprema posebno je razvijena za Miele kuh. uređaje da bi se zagarantovali savršeni rezult.

  Pronađi više podataka o "Optimalna interakcija uređaja i dodatne opreme"

  Proizvodi za čišćenje