Blokada uključivanja uređaja

Na dodir dugmeta:
Zaključavanje sistema može da se podesi pritiskom na dugme. Tada se sprečava da uređaj koristi neko bez vašeg znanja, npr. deca.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda