Nizak nivo buke

Prijatno tiho
Miele kafe aparati melju kafu veoma tiho uz nizak nivo buke i uvek proizvode savršene rezultate.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda