Tajmer

Za upotrebu kada i kako želite
Uključivanje i isključivanje kafe aparata može da se programira zasebno i u skladu sa vašim potrebama. Kafa može da bude spremna čim ustanete zato što se aparat automatski uključuje; takođe, uveče se automatski isključuje. Radi uštede energije, kafe aparat može potpuno da se isključi ako se neko vreme ne koristi.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda