CupSensor

Exclusiv bei Miele
Automatsko podešavanje centralnog ispusta
Funkcija CupSensor olakšava upotrebu Miele kafe aparata. Senzor prepoznaje visinu šolje i u skladu sa tim menja položaj centralnog ispusta na visinu između 8 i 16 cm. Idealna udaljenost sprečava prskanje i obezbeđuje savršenu temperaturu kafe i najveću moguću penu. Nakon dodavanja mleka, centralni ispust se pomera naviše za 1 cm da bi sprečio prljanje.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda