Korisnički profili

Sačuvajte podešavanja za svoje omiljene napitke
Sačuvajte omiljena pića kao jedan od 10 korisničkih profila – i pustite Miele kafe aparat da vas lično pozdravi. Korisnički profil čuva sve parametre vašeg omiljenog pića: količina mlevene kafe, temperatura i količina vode, a po potrebi i priprema mleka. Za prilagođeno uživanje u kafi.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda