Funkcija automatskog ispiranja i programi čišćenja

Dobar tim u domenu higijene i pogodnosti
Inovativna tehnologija koja vam donosi direktnu korist. Pogodni programi čišćenja zajedno sa funkcijom automatskog ispiranja postižu savršene rezultate rukovanja i higijene. Taloženje kamenca i nečistoća se sprečava u samom začetku. To doprinosi dužem radnom veku i održanju vrednosti kafe aparata.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda