MasterCool – MasterFresh

Zaštitno skladištenje za dugotrajnu svežinu
Fioke Miele MasterCool uređaja pružaju savršenu klimu za vrhunsko skladištenje hrane. Zahvaljujući MasterFresh funkciji temperatura hlađenja je posebno niska što omogućava očuvanje vitamina i minerala. Vlažnost vazduha je takođe idealno podešena za voće, povrće, mlečne proizvode, ribu i meso. Hrana ostaje sveža do tri puta duže.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda