*Miele@mobile aplikacija

*Inteligentno umrežavanje
Nekoliko Miele uređaja za domaćinstvo ima mogućnost komunikacije radi integrisanja u informacionu mrežu. Te uređaje možete prepoznati po oznaci Miele@home. Dodatne informacije možete naći na internetu na www.miele-at-home.de 
Dostupno za mobilne uređaje (minimalne sistemske zahteve pročitajte u okviru informacija koje je dostavila prodavnica aplikacija), svi rashladni uređaji zahtevaju dodatne Miele@home komponente Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda