*Miele@mobile aplikacija

*Inteligentno umrežavanje
Nekoliko Miele uređaja za domaćinstvo ima mogućnost komunikacije radi integrisanja u informacionu mrežu. Te uređaje možete prepoznati po oznaci Miele@home. Dodatne informacije možete naći na internetu na www.miele-at-home.de 
Aplikacija dostupna za mobilne uređaje (minimalni zahtevi: Android 4.2+ and iOS 9+), svi rashladni uređaji zahtevaju dodatne Miele@home komponente. Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda