MasterCool – WiFiConn@ct

Kako da najbolje iskor. pred. sistema Miele@home?
Pomoću Miele@mobile aplikacije možete lako da se povežete sa svojim rashladnim uređajem ili vinskom vitrinom. Pomoću Plug & Play funkcije registrujete uređaj pomoću aplikacije i odmah ćete dobiti pristup trenutnom statusu, bez obzira na to gde se nalazite. Takođe, možete upravljati nekim zasebnim funkcijama uređaja pomoću aplikacije i da budete pouzdano obavešteni o kvarovima i alarmima.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda