Active AirClean filter

Exclusiv bei Miele
Pruža efikasnu zaštitu od mirisa
Hrana mora da se čuva u okruženju koje nije samo hladno, već je potrebno da bude i bez mirisa. Ovo takođe važi i za čuvanje vina u prostoru bez mirisa. Rešenje: Active AirClean filter kompanije Miele. Inovativna kombinacija aktivnog uglja i kitozana, prirodnog proizvoda, eliminiše gotovo sve mirise u odeljku frižidera. Filter se brzo i jednostavno postavlja i odmah je spreman za upotrebu.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda