DynaCool (dinamičko hlađenje)

Savršeni uslovi za čuvanje hrane i vina
Pored temperature, vlažnost vazduha je takođe važan faktor za savršene uslove čuvanja hrane i vina. Uz dinamičko hlađenje, integrisani ventilator ravnomerno cirkuliše vazduh za optimalnu raspodelu temperature i vlažnosti vazduha.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda