Ivično usisavanje

Ukrasni pojedinačni paneli prikrivaju filtere
Kod aspiratora sa ivičnim usisavanjem, komercijalni metalni filteri za mast su skriveni iza ukrasne ploče. Kuhinjska isparenja se usisavaju oko oboda, a za aspiratore se više zona usisavanja i u središtu aspiratora.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda