Tišina

Standardni učinak i pogodnosti
Aspirator treba da radi što efikasnije, ali vrlo tiho. Miele akustički paket (zavisno od modela) osigurava sledeće: motor je efikasno izolovan posebnom zvučnom izolacijom. To omogućava Miele aspiratorima da rade uz prijatno nizak nivo buke. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda