Odloženi početak i indikator odbrojavanja

Dobro isplanirana nega za veš
Funkcija odloženog starta vam omogućava da odredite kad želite da program sušenja započne sa radom. To je naročito korisno ako želite da iskoristite niže noćne strujne tarife ili ako program treba da se završi u određeno vreme, npr. kad stignete kući sa posla. Početak programa možete odložiti za do 24 sata. Na displeju je takođe naznačeno kada će se trenutni program završiti. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda