Razmenjivač toplote kojem nije potrebno održavanje

Pouzdanost do poslednjeg detalja
Kod Miele mašina za sušenje sa toplotnom pumpom, izmenjivač toplote se štiti delotvornim sistemom filtriranja i ne zahteva čišćenje. To osigurava da potrošnja energije ostane neprekidno mala tokom čitavog radnog veka uređaja.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda