Umrežavanje uređaja uz Miele@home

Više slobode, bezbednosti i pogodnosti 
Umreženi uređaji vam pružaju više slobode, bezbednosti i pogodnosti. Možemo vam ponuditi posebno osmišljene funkcije i stalnorastući broj mrežnih usluga mobilnog upravljanja tako da ćete uz kompaniju Miele uvek imati vrhunske rezultate u pogledu udobnosti. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda