Funkcija automatskog održavanja toplote hrane 

Savršena temperatura
Šta ako je hrana gotova, ali želite da je poslužite kasnije? Funkcija održavanje toplote zadržava hranu na temperaturi za serviranje do 15 minuta. Ne može biti jednostavnije: funkcija održavanja toplote se pokreće automatski dva minuta nakon dovršetka procesa sve dok vrata nisu otvorena ili tasteri nisu pritisnuti.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda