Spoljašnja proizvodnja pare

Pogodnosti spoljašnje pare 
Inovativni parni sistem: za razliku od ostalih sistema, u našim uređajima para se stvara izvan kabineta rerne. Tokom procesa kuvanja nadolazeća para u potpunosti ispunjava kabinet rerne i zamenjuje kiseonik. Rezultat toga je brzo zagrevanje i optimalno merenje temperature uz očuvanje prirodnog izgleda hrane. A čišćenje je izuzetno jednostavno pošto kamenac ne može da se taloži u kabinetu za kuvanje. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda