Posebne primene 

Posebna rešenja za posebne situacije 
Posebne situacije zahtevaju posebne parametre: posebni programi pružaju rešenja za vanredne primene. Ukoliko želite, na primer, narastanje kiselog testa ili sušenje voća, sve što treba da uradite jeste da izaberete program i temperature i odgovarajući uslovi u rerni su već spremni. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda