Zaštita podataka

Zaštita podataka

Online pravilnik o privatnosti
Miele o privatnosti

Datum stupanja na snagu pravilnika o privatnosti: 1 februar 2013.

Ovaj pravilnik o privatnosti objašnjava na koji način Miele d.o.o. („Miele”) upravlja Vašim ličnim podacima koje ste uneli na internet stranicama Miele-a (zajedno nazvane „Miele internet stranice”), a koje su Vas povezale sa ovim pravilnikom o privatnosti. Ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj pravilnik o privatnosti se ne odnosi na Vaše offline prikupljene lične podatke, na Miele internet stranice koje nisu povezane sa ovim pravilnikom o privatnosti, ili na internet stranice trećeg lica sa kojim Miele internet sajt može biti povezan. Predmet ovog pravilnika o privatnosti, kao i online uslova, jeste Vaša upotreba Miele internet stranica.

Pre korišćenja Miele internet stranice ili pre unosa ličnih podataka, molimo Vas da pročitate ovaj pravilnik o privatnosti.

Šta su „lični podaci" na koje se odnosi ovaj pravilnik o privatnosti?

„Lični podaci" označavaju informacije koje Vas identifikuju Ili mogu biti korišćene kako biste bili identifikovani, a koje su unete ili prikupljene putem Miele internet stranica. Primer ličnih podataka su Vaše ime, Vaša e-mail adresa i Vaš telefonski broj.

Kako Miele prikuplja informacije online?

Miele prikuplja informacije na dva načina:

• Lični podaci koje ste Vi dostavili:

Miele prikuplja lične podatke koje ste Vi dostavili  u poljima za unos podataka na Miele internet stranicama. Na primer, možete uneti Vaše ime, adresu, e-mail adresu, i/ili druge informacije, a u cilju dobijanja informacija o raznim temama, kako biste se registrovali za Miele programe, kontaktirali Miele korisnički servis, ili odgovorili na Miele upitnike. Kako biste zaštitili vašu privatnost, ne biste trebali pružati Miele-u bilo koju informaciju koja nije posebno tražena.

• Pasivno prikupljanje informacija bez mogućnosti identifikacije:

Miele internet stranice mogu prikupljati informacije o Vašim posetama Miele internet stranicama, bez da ste Vi, aktivno dostavili takvu informaciju. Informacija bez mogućnosti identifikacije može biti prikupljna putem različitih tehnologija, poput „kolačića”, i „web beacons”. „Kolačići“ su mali tekstualni fajlovi prosleđeni putem internet sajta na Vaš hard disk. „Web beacons“ (takođe nazvani i GIF fajlovima, pikselima ili internet tagovima) pomažu da Miele prepozna jedinstven „kolačić“ na Vašem pretraživaču.Vaš internet pretraživač automatski prosleđuje Miele internet sajtovima neke od ovih informacija bez identifikacije, poput URL-a internet sajta koji ste upravo posetili ili koju verziju pretraživača koristite. Tehnologije pasivnog prikupljanja informacija mogu da Vam olakšaju korišćenje Miele internet stranica, dopuštanjem Miele-u da pruža bolju uslugu, a prilagođavanjem Miele internet stranica baziranom na izborima korisnika, statističkim podacima, analizi trendova, i sa druge strane radi administracije i poboljšanja Miele internet stranica. Određene karakteristike Miele internet stranica ne mogu da funkcionišu bez upotrebe tehnologija pasivnog prikupljanja informacija. Informacije prikupljene ovim  tehnologijama ne mogu biti upotrebljene da Vas identifikuju bez dodatnih informacija i Miele neće povezati dodatne informacije sa informacijama prikupljenim upotrebom ovih tehnologija praćenja.

Što se tiče ograničavanja ili onemogućavanja tehnologija praćenja, molimo Vas da pogledate niže na „Koje izbore imam u odnosu na način na koji Miele prikuplja i koristi moje lične podatke?”

Pod kojim okolnostima i sa kojom svrhom Miele prikuplja I koristi lične podatke?

Miele će koristiti lične podatke koje ste uneli putem Miele internet stranica kako bi Vam odgovorili na Vaše pitanje i kako bismo Vam pružili efikasan korisnički servis. Nakon unosa Vaših ličnih podataka u okviru forme ili polja za unos podataka na Miele internet stranicama, Miele može koristiti određene tehnologije identifikacije kako bi omogućiili Miele internet stranicama da „zapamte” Vaše lične izbore, poput toga koje ste Miele internet stranice često posećivali i, ukoliko Vi odaberete, Vaš korisnički ID. Isključivo ćemo koristiti Vaše lične podatke u druge poslovne svrhe, poput toga da Vam ponudimo mogućnost dobijanja obaveštenja o Miele proizvodima ili uslugama, da Vas pozovemo da učestvujete u istraživanjima vezanim  za naše proizvode, ili da Vas obavestimo o specijalnim promocijama, ukoliko nam prethodno dozvolite da Vam šaljemo mail-ove u takve svrhe.

Da li Miele usaglašava lične podatke?

Miele  može da usaglasi lične podatke klijenata koji koriste Miele internet sajtove. Štaviše, možemo da usaglasimo informacije bez mogućnosti identifikacije (zbirni/anonimni podaci) kako bismo pomogli boljem dizajnu Miele internet stranica i Miele proizvoda, da povećamo naše istraživačke aktivnosti I da olakšamo poslovno funkcionisanje.

Koje izbore imam u odnosu na način na koji Miele prikuplja i koristi moje lične podatke?

Izborom da ne popunite lične podatke u formama ili poljima za unos podataka na Miele internet stranicama, Vi uvek možete ograničiti količinu i tip ličnih podataka koje Miele dobija o Vama. Neke od naših online usluga mogu biti pružene samo ukoliko nam dostavite odgovarajuće lične podatke. Drugi segmentii Miele internet stranica mogu Vas pitati da li želite da budete na listi za obaveštenja o ponudama, promocijama i dodatnim uslugama, a koje Vam mogu biti interesantne, mail-om. Takođe, možete dobiti određena pitanja ili pakete koji Vam omogućavaju da ukažete ukoliko ne želite da Miele internet stranice koriste tehnologije praćenja, poput „kolačića“, a kako bi „zapamtile“ Vaše lične podatke, poput korisničkog ID-a ili mail adrese, kada nas ponovo budete posetili. U svakom slučaju, Miele internet stranice koje koriste tehnologije praćenja kako bi prikupile informacije bez mogućnosti identifikacije, Vam uopšteno ne pružaju mogućnost da otkažete tehnologije praćenja. Neki internet pretraživači Vam omogućavaju da ograničite ili onemogućite upotrebu tehnologija praćenja koje prikupljaju informacije bez mogućnosti identifikacije.

Ko će imati pristup mojim ličnim podacima?

Pristup ličnim podacima ima ograničeni broj ljudi zaposlenih u Miele-u,  ili od strane kompanija sa kojima Miele sprovodi zajedničke programe, Ili od treće strane sa kojima Miele ime ugovor o obavljanju poslovnih aktivnosti u ime Miele-a. Mi obučavamo naše zaposlene o važnosti privatnosti i kako da pravilno i bezbedno upravljaju podacima klijenata. Takođe, ukoliko je u skladu sa zakonom, praksa Miele-a je da zatraži Vaš pristanak ukoliko se registrujete vezano za program sproveden zajedno sa drugom kompanijom koja može tražiti pristup Vašim ličnim podacima. Zatim, Miele ima praksu da od ugovarača zahteva da lične podatke čuva poverljivim i koristi isključivo u svrhe Miele-a.

Da li Miele deli lične podatke sa trećom stranom?

Ukoliko nije drugačije navedeno, Miele neće proslediti Vaše lične podatke trećoj strani, osim ukoliko Vi  niste u prilici da se opredelite drugačije. Miele može obelodaniti Vaše lične podatke bez Vaše saglasnosti trećoj strani, ukoliko sa istima sarađuejmo. Praksa Miele-a je da od treće strane zahteva zaštitu podataka i njihovo korišćenje isključivo u svrhe a u skladu sa instrukcijama Miele-a. Dalje, Miele zadržava pravo da obelodani Vaše lične podatke kako bi odgovorili zahtevu od strane državnih organa ili kada je zakonom predviđeno. U slučaju da Miele proda jednu ili više proizvodnih linija, Miele će kupcu proslediti samo podatke sa kojima ste saglasni I koji su u skladu sa zakonom, a kako bi kupac mogao da Vas obaveštava ili pruži uslugu.

Na koji način Miele čuva sigurnost ličnih podataka?

Praksa Miele-a je da obezbedi sigurnost svakog Miele internet sajta koji prikuplja lične informacije; međutim, poverljivost ličnih podataka prosleđenih putem inteneta ne može biti garantovana. Mi podstičemo da uvežbavate opreznost prilikom prosleđivanaja podataka putem interneta. Miele ne može da garantuje da neovlašćena treća lica neće imati pristup Vašim ličnim podacima; zato, prilikom dostavljanja ličnih podataka putem Miele interent sajtova, morate uračunati podjednako dobit i rizike koje preduzimate. Ujedno, Miele internet stranice pod ovim pravilnikom o privatnosti će prikazati upozorenje kada se povežete sa stranicom koja nije kontrolisana od strane Miele-a; trebalo bi da proverite pravilnik o privatnosti takvih internet stranica trećih lica pre nego što dostavite lične podatke.

Kako mogu ispraviti ili obrisati lični podatak iz važeće liste klijenata?

Miele će uz Vašu podršku precizno I ažurno čuvati Vaše lične informacije.  Možete zahtevati da se iste uklone, izmene ili isprave. Molimo Vas da nas o Vašim željama obavestite na jedan od niže navedenih načina.

 

 

Koliko dugo Miele čuva lične podatke?

Uopšteno, Miele će čuvati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha za koju su isti prikupljeni, a prema važećim zakonima o periodu čuvanja podataka.

Kako mogu kontaktirati Miele?

Ukoliko imate pitanja vezano za obim, upotrebu, dopunu ili brisanje ličnih podataka koje ste nam dostavili , ili ukoliko ne biste želeli obaveštenja mail-om  u budućoj komunikaciji sa Miele-om ili određenim Miele programom, molimo Vas da nas kontaktirate odabirom „Contact Us” link-a na Miele internet sajtu koji posećujete.

U komunikaciji sa Miele-om, molimo Vas da upotrebite e-mail adresu korišćenu prilikom registracije (ukoliko je moguće)  na MIele internet sajt, na kojem ste dostavili lične podatke ili upite, i detaljno obrazloženje Vašeg zahteva. Ukoliko biste želeli da obrišete, dopunite ili ispravite Vaše lične podatke i kontaktirate nas mail-om, molimo vas da naznačite „brisanje zahteva“  ili „dopuna/ispravka zahteva”, već kako je primenjivo, a u naslovu mail-a. Daćemo sve od sebe da pravovremeno odgovorimo na sve razumne zahteve.

Kako ću znati da je Miele dopunio pravilnik o privatnosti?

Ukoliko Miele promeni pravilnik o privatnosti, dopunjena verzija pravilnika će odražavati te promene i mi ćemo Vas obavestiti o takvim promenama dopunom datuma stupanja na snagu na samom početku pravilnika o privatnosti. Bez obzira na Vaša zakonski propisana prava, Miele zadržava pravo na povremenu izmenu pravilnika o privatnosti, a  kako bi se održavala tehnološka prednost, zakonske i regulativne promene i dobra poslovna praksa.

Zaštita podataka

Informacije o sigurnosti podataka u Miele-u 

Miele o sigurnosti podataka 

Miele, kao proizvođač visokokvalitetnih i trajnih proizvoda takođe postavlja najviše zahteve za bezbednost podataka i sajbera svojih umreženih uređaja, aplikacija i web aplikacija.  Iako se jako trudimo da unapred otkrijemo i otklonimo slabosti, teško se može postići stopostotna sigurnost u slučaju informatičke tehnologije. 

Iz tog razloga, Miele je zainteresovan da od Vas dobije bilo kakve informacije koje se odnose na moguće ili otkrivene rizike sigurnosti podataka koje utiču na naše umrežene proizvode, aplikacije ili web aplikacije.

Za prijavljivanje ranjivosti i informacije o sajber bezbednosti na Miele-u, koristite našu međunarodnu stranicu: 

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Čak i ako niste sasvim sigurni: Mi ćemo pratiti Vaš zahtev i kontaktirati Vas ako budemo imali još pitanja.