Kratak pregled koristi od proizvoda

ProLine sa ugradnim pultnim aspiratorom
Prednosti proizvoda

Miele CleanCover

Praktičnost i bezbednost do detalja
Iza filtera za mast nalazi se Miele CleanCover. Umesto oštrih metalnih ivica i električnih komponenti, pronaći ćete samo zatvorenu glatku površinu. Izuzetno je laka za čišćenje i štiti vas od dolaska u kontakt sa kablovima i komponentama motora. Miele posvećenost detaljima – za veću bezbednost i udobnost. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda