Kratak pregled koristi od proizvoda

ProLine sa ugradnim pultnim aspiratorom
Prednosti proizvoda

ECO motor

Srce svakog aspiratora
EKO motor radi na jednosmernu struju i štedi do 70% energije u odnosu na klasične motore. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, radi vrlo tiho ali snažno, poput svih ventilatora koje koristi Miele. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda