Kratak pregled koristi od proizvoda

ProLine sa ugradnim pultnim aspiratorom
Prednosti proizvoda

Kosa kontrolna tabla

Ergonomija do detalja
Još jedna karakteristika ujednačenog izgleda elemenata CombiSet: ergonomski nagnuta komandna tabla. To olakšava rad i osigurava savršen izgled. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda