Programabilne opcije

U zavisnosti od vaših potreba
Osnovne postavke ploče za kuvanje se lako mogu prilagoditi ličnim potrebama. Na primer, brzina odziva senzorskih komandi se može promeniti.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda