Sigurnosno isključivanje

Bezbrižnost
Maksimalno trajanje rada se definiše za svaki nivo jačine. Ako se zona zagrevanja koristi neuobičajeno dugo na istom nivou jačine, isključuje se automatski.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda