Miele CleanCover

Udobnost i bezbednost u detaljima
Iza filtera za mast nalazi se Miele CleanCover: umesto oštrih metalnih ivica i električnih komponenata naći ćete samo zaptivenu, glatku površinu. Veoma se lako čisti i štiti vas da ne dodirnete kablove i delove motora. Miele obraća pažnju na detalje – radi vaše udobnosti i bezbednosti.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda