Stop & Go

Dodatna sigurnost
Neko je na vratima? Pomoću funkcije Stop&Go sve zone zagrevanja mogu da se smanje na prvi nivo jačine jednim dodirom na dugme. Tako ploča za kuvanje može nakratko da ostane bez nadzora a hrana se neće prekuvati ili zagoreti. Kada se vratite do ploče za kuvanje, ranije postavljeni nivoi jačine se mogu aktivirati ponovo još jednim dodirom na dugme.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda