Funkcija održavanja toplote hrane

Da biste mogli da posvetite vreme drugim stvarima.
Pomoću ove funkcije, vaša jela će biti topla na idealan način, bez obzira na količinu. Inteligentnim praćenjem temperature na dnu posude, hrana ostaje na temperaturi serviranja, a da ne zagoreva. Tako možete da se potpuno koncentrišete na pravljenje ostatka obroka.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda