Boost CX1 Active

Cilindrični usisivači bez kese

Prednosti proizvoda

Vortex tehnologija

Optimalni rezult. zbog visoke propus. vazduha
Vortex tehnologija proizvodi ogromnu brzinu protoka veću od 100 km/h. U kombinaciji sa posebno dizajniranom hermetičkom papučom i aerodinamičnim protokom vazduha, usisivač bez kese postiže prvoklasan učinak čišćenja. Time se osigurava efikasno razdvajanje krupne i fine nečistoće. Krupna nečistoća dospeva u providnu posudu za prašinu, a fina prašina u zasebnu posudu sa finim filterom za prašinu.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda