Boost CX1 Active - SNRF3

Cilindrični usisivači bez kese

Prednosti proizvoda

Održivi filteri 

Higijena i održivost 
U skladu sa našom posvećenošću neprekidnom unapređenju ekološkog profila, okviri filtera Hygiene AirClean napravljeni su od reciklirane plastike. Osnovna verzija Boost CX1 Miele usisivača sadrži ovaj filter za optimalnu higijenu. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda