Park sistem za prekide / sa autom. isklj.

Lako rukovanje bez naporne pognutosti
Papuča se prosto zakači na zadnju stranu usisivača, ostavljajući usisnu cev da stoji u bezbednom položaju spremna za ponovnu upotrebu. Posebno inteligentan: motor se isključuje automatski, a neugodno saginjanje je eliminisano. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda