Ugodno namotavanje kabla s komandom na dodir

Bez nepogodnog zaustavljanja
Kabl se kod svih Miele cilindričnih usisivača može lako uvući pomoću nožnog prekidača, bez potrebe za saginjanjem. Serije modela S6 i S8 takođe imaju funkciju kontrole dodirom, što omogućava uvlačenje čitavog kabla pritiskom na dugme. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda