Tehnologija za zaštitu nameštaja

Ne udara ni u šta. Ne spotiče se.
Sedam optičkih senzora na prednjoj strani robot usisivača Scout prepoznaju nameštaj i druge prepreke na putanji. Scout se približava ovim predmetima pažljivo da bi očistio pod direktno ispred njih. Sudari se pouzdano izbegavaju. Dodatna 3 senzora ispod uređaja prepoznaju stepenice na podu na vreme i sprečavaju da Scout padne niz stepenice.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda