Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

AutoStart

Exclusiv bei Miele
Programirano pokretanje putem aplikacije
Uz funk. AutoStart* vaša maš. za pranje sud. može da se programira korišćenjem aplikacije za autom. pokretanje u unapred podešenim terminima. Zahvaljujući tehn. AutoDos i PowerDisk uvek je dostupna dovoljna količina deterdženta tako da uređaj može da počne da radi autonomno. Više nije potrebno da pokrećete uređaj ručno ili putem aplikacije. Prljavi sudovi stvar su prošlosti čak i ako zaboravite da prethodno uključite mašinu.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda