Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Najbolji nivoi buke

Najbolji nivoi buke
Uživajte u miru i tišini: naše mašine za pranje posuđa rade pri niskim nivoima buke koji počinju na samo 41 dB(A)* – značajno tiše od uobičajenog razgovora. Naravno nije potrebno praviti kompromis sa savršenim rezultatima na koje ste navikli.
U zavisnosti od modela Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda