Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

EcoTech izmenjivač toplote: A+++ -20 %

Apsolutno najviši nivo ekonomičnosti
Oznaka energetske klase vas obaveštava o efikasnosti i kapacitetu mašine za pranje posuđa. Miele uređaji kombinuju savršene rezultate pranja i sušenja sa veoma malom potrošnjom struje i vode:
• Klasa energetske efikasnosti A+++ -20%**
• Godišnja potrošnja energije: 189 kWh
• Godišnja potrošnja vode: 2772 litra
• Klasa sušenja: A
Najbolji rezultati uz malu potrošnju. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda