Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Miele@mobile aplikacija*

Sve vam je pri ruci uz rukovanje mobilnim uređajem!
Uz funkciju MobileControl možete držati na oku svoj Miele uređaj čak i kad niste kod kuće – putem pametnog telefona ili tableta. Ne samo da možete pristupati statusu programa, već možete i pogodno birati i pokretati programe bez obzira na lokaciju koristeći svoj mobilni uređaj. Samo preuzmite aplikaciju Miele@mobile i povežite uređaj sa sistemom Miele@home. Dok se vratite kući, vaš Miele uređaj će već obaviti svoj posao. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda