Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

ExtraQuiet

Efikasnost koja se vidi, ali se ne čuje
Program Miele ExtraQuiet pere posuđe veoma tiho uz jedva primetan nivo buke od samo 38 dB(A). Savršeno za otvorene kuhinje i za puštanje mašine za pranje posuđa u rad noću.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda