Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Sklopivi držač flaša

Za visoke posude
U držač boca u donjoj korpi mogu bezbedno da se postave boce, vaze i drugi uzane i visoke posude. Držač boca smešten je tako da prskalice detaljno čiste unutrašnjost tih posuda. Držač boca može prosto da se sklopi ako je potrebno više prostora za drugo posuđe. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda